EN Kartviziti geç
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yunus Emre Kampüsü
26470, Eskişehir
TÜRKİYE
yavuzakbulutanadolu.edu.tr
+90 (222) 335 0580
+90 (222) 335 0573

Projeler

 1. Doğrulayıcı faktör analizlerinde yazılım farklılıklarının yapı geçerliği bulgularına yansımaları; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 2106E080; 2021-2022; Yürütücü
 2. Çocuklar için zihinsel hız testinin geliştirilmesi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1809E293; 2019-2021; Yürütücü
 3. Farklı faktör puanı belirleme yöntemlerinin parametrik test bulgularına yansımaları; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1805E142; 2018-2019; Yürütücü
 4. Bilgisayar destekli çoklu görev ortamlarında görev zamanlaması ve çoklu görev ilgisinin öğrenme performansına etkisinin incelenmesi; Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 17-EĞF-001; 2017-2018; Araştırmacı
 5. Bilgisayar destekli çoklu görev performansında üstün yetenek, çalışan bellek kapasitesi ve dijital teknoloji deneyiminin rolü; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] SOBAG; Proje No: 117K133, 2017-2018; Yürütücü
 6. Öğrencilerin siber zorbalık ile başa çıkma stratejileri; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1705E422; 2017-2018; Yürütücü
 7. Vizyon 2023: Türkiye'de açık ve uzaktan öğrenme alanında fırsat, risk ve eğilimler; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1704E087; 2017-2018; Danışman
 8. Bilim deney merkezlerinde çalışanlara dönük senaryolu anlatım tekniği eğitimi verilmesi ve yapılan eğitim sonucunun 7-12 yaş grubu çocuklar üzerinde açtığı etkilerin belirlenmesi; Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1701F023; 2017-2019; Araştırmacı
 9. Araştırma becerilerinin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı: Araştırma görevlilerine yönelik çevrimiçi mesleki gelişim programı tasarımı ve uygulaması; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG; Proje No: 116K121; 2016-2019; Araştırmacı
 10. Bilgisayar destekli öğretimde akıcılığın öğrenme çıktıları, üst bilişsel kararlar ve zihinsel çabaya etkisi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1609E617; 2016-2018; Yürütücü
 11. Bilgisayar destekli çoklu görev durumlarında elektroensefalografi başlığı kullanımının performansa etkisi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1605E565; 2016-2017; Yürütücü
 12. Öğretmen adaylarının dijital bilgeliğe ilişkin yeterlik algılarının incelenmesi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1602E046; 2016-2017; Araştırmacı
 13. Farklı fiziksel ortamlarda gerçekleştirilen çoklu görev durumlarının bilişsel yük ve başarıya etkisi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] SOBAG; Proje No: 115K773, 2015-2016; Yürütücü
 14. Ebeveynlerin dijital vatandaş yetiştirme yeterliklerini geliştirmeye yönelik bir eğitim ortamının geliştirilmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG; Proje No: 115K479, 2015-2018; Araştırmacı
 15. Bilgisayar destekli öğrenmede fiziksel bağlamın bilişsel yüke etkisinin elektroensefalografi ile incelenmesi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1505E366; 2015-2016; Yürütücü
 16. Proje IQ: Türkiye'nin ilk yerli zekâ ölçeğini geliştirme, standardizasyon ve norm çalışması; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1504E151; 2015-2017; Danışman
 17. Teknoloji destekli ögrenme ortamlarında çoklu görevde bulunmanın öğrenmeye etkisi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG 3001; Proje No: 114K633, 2014-2015; Yürütücü
 18. Farklı ortamlarda uygulanan veri toplama araçlarının sonuçlarını etkileyen bireysel, içeriksel ve tasarımsal değişkenlerin belirlenmesi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1306E257; 2013-2014; Yürütücü
 19. Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının siber aylaklık davranışlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1304E077; 2013-2014; Araştırmacı
 20. Yabancı dilde biçimbirimlerin işlenmesi: Türkçe ve İngilizce örneği; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG; Proje No: 112K183, 2012-2015; Danışman
 21. Matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal sonuçları; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1210E162; 2012-2014; Yürütücü
 22. Doktora Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri; ERASMUS IP; 17-30 Haziran 2012; 6-20 Haziran 2013; Öğretim Üyesi
 23. Ebeveyn Grundtvig Çalıştayı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları; 10-16 Haziran 2012; Öğretim Üyesi
 24. Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1109E133; 2011-2014; Yürütücü
 25. İlköğretim öğrencilerinin teknoloji standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri; Proje No: 1101E012; 2011-2013; Yürütücü
 26. Bilgi ve iletişim teknolojileri eylem yeterliliği; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SOBAG; Proje No: 110K565, 2011-2012; Araştırmacı
 27. ETEPS-European teacher education for primary schools; Avrupa Birliği Yaşamboyu Öğrenme Programı; 134415-LLP-1-2007-1-DK-ERASMUS-ECDSP; 2007-2009; Araştırmacı
 28. İnternet kullanımı ve aile araştırması; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; 2007-2008; Uzman
 29. İleri düzey İngilizce öğrencilerinin hipermetin ortamlarında okuma-anlama sürecini etkileyen faktörler; Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu; Proje No: 02HD603, 2002-2004; Araştırma Görevlisi

Yukarı ↑