EN Kartviziti geç
Prof. Dr. Yavuz AKBULUT
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Yunus Emre Kampüsü
26470, Eskişehir
TÜRKİYE
yavuzakbulutanadolu.edu.tr
+90 (222) 335 0580
+90 (222) 335 0573

Tezler

Yüksek Lisans Tezi

Akbulut, Y. (2005). Effects of multimedia annotations on L2 incidental vocabulary learning and reading comprehension of freshman ELT students. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 21 Nisan 2005. Danışman: Prof. Dr. Gülcan ERÇETİN

Doktora Tezi

Akbulut, Y. (2008). Öğretmen adaylarının bakış açısıyla eğitim fakültelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri göstergelerinin belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Aralık 2008. Danışman: Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. Avcı-Doğan, G. (2021). Çocuklar için zihinsel hız testinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 17 Aralık 2021.
 2. Örün, Ö. (2019). Farklı fiziksel ortamlarda gerçekleştirilen çoklu görev durumlarının bilişsel yük ve başarıya etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 9 Ocak 2019.
 3. Erol, S.E. (2019). Sanatsal yaratıcılık ölçeğinin geliştirilmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 9 Ocak 2019 (İkinci danışman).
 4. Mercimek, B. (2018). Ortaokul öğrencilerinde üstün yetenek ve bilgisayar temelli çoklu görev durumlarının öğrenmeye etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 14 Kasım 2018.
 5. İlic, U. (2018). Bilgisayar destekli öğretimde akıcılığın öğrenme çıktıları, üst bilişsel kararlar ve zihinsel çabaya etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 11 Mayıs 2018.
 6. Dindar, M. (2015). Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında çoklu görev yapmanın öğrenmeye etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1 Haziran 2015.
 7. Yılmaz, E. (2015). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 21 Nisan 2015 (İkinci danışman).
 8. Kuzu, E.B. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adayları arasında çevrimiçi sosyal ağların öğretim amaçlı kullanımı. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10 Şubat 2014.
 9. Mısırlı, Z.A. (2013). Ortaokul öğrencilerinin eğitim teknolojisi standartlarına ilişkin yeterliklerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 7 Ekim 2013.
 10. Ersoy, M. (2013). Matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal sonuçları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 16 Eylül 2013.

Yukarı ↑

Doktora Tez Komitesi Üyelikleri

 1. Barut-Tuğtekin, E. (2020). Çoklu ortamla öğrenmede farklı etiketleme yaklaşımlarının başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Ekim 2020. Danışman: Doç. Dr. Özcan Özgür DURSUN
 2. Bayoğlu, F. (2019). Şema başa çıkma biçimleri ile psikolojik yardım alma tutumu arasındaki ilişkide yardım alma deneyiminin ve benlik yapılarının düzenleyici rolü. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 21 Ağustos 2019. Danışman: Doç. Dr. Baki DUY
 3. Dulkadir-Yaman, N. (2019). Çocukların bakış açısıyla internet kullanımlarına ilişkin ebeveyn arabuluculuğunun incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 29 Nisan 2019. Danışman: Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 4. Söğüt, S. (2019). Eylem yanulamlaması üzerine kesitsel bir araştırma: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin olgu dışı biliş eylemlerini kullanım durumları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1 Mart 2019. Danışman: Prof. Dr. İlknur KEÇİK
 5. Tomris, G. (2018). Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlere yönelik geliştirilen doğal öğretime dayalı erken müdahale (DÖDEM) programının ebeveyn ve çocukları üzerindeki etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 21 Aralık 2018. Danışman: Prof. Dr. İbrahim Halil DİKEN
 6. Yaman, F. (2018). Türkiye’deki ebeveynlerin dijital ebeveynlik öz yeterliklerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2 Ekim 2018. Danışman: Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 7. Tekin, D. (2018). Tekno-girişimlerde girişimci pazarlama, girişimcilik eğilimi ve işletme performansı ilişkisi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 11 Haziran 2018. Danışman: Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI
 8. Çaka, C. (2018). Farklı infografik tasarımlarının öğrenme çıktılarına, bilişsel yüke ve motivasyona etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 18 Mayıs 2018. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Özcan Özgür DURSUN
 9. Türk, M. (2017). Öğretmen adaylarının dijital bilgeliğe ilişkin yeterlik algılarının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 25 Aralık 2017. Danışman: Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 10. Meşe, C. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamlarında oyunlaştırma bileşenlerinin etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 22 Ağustos 2016. Danışman: Yard. Doç. Dr. Özcan Özgür DURSUN
 11. Som-Vural, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla dijital vatandaşlık göstergelerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 22 Ağustos 2016. Danışman: Doç. Dr. A. Aşkım KURT
 12. Yelpaze, İ. (2016). Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19 Temmuz 2016. Danışman: Prof. Dr. A. Aykut CEYHAN
 13. Aslan, A. (2016). Variables influencing pre-service and starting teachers’ integration of ICT into teaching practices in the Turkish context. Vrije Universiteit Brussel, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Educational Studies, 16 Haziran 2016. Danışman: Prof. Dr. Chang Zhu
 14. Sani-Bozkurt, S. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde teknoloji destekli etkileşimli ortam tasarımı ve etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 3 Haziran 2016. Danışman: Prof. Dr. Sezgin VURAN
 15. Telli, E. (2016). E-öğrenme ortamlarında anlamlı kodlama stratejileri öğretiminin başarı ve kalıcılık üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 28 Mart 2016. Danışman: Prof. Dr. Arif ALTUN
 16. Erol, O. (2015). SCRATCH ile programlama öğretiminin öğretmen adayları arasında motivasyon ve başarıya etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 25 Mayıs 2015. Danışman: Doç. Dr. Adile Aşkım KURT
 17. Özdemir, O. (2014). Otizm davranış kontrol listesi Türkçe versiyonu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20 Ekim 2014. Danışman: Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
 18. Özdinç, F. (2014). İşbirlikli çevrimiçi ortamlarda katılımın sürdürülebilirliğine etki eden sosyo-bilişsel değişkenlerin modellenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 18 Nisan 2014. Danışman: Prof. Dr. Arif ALTUN
 19. İzmirli, S. (2012). Öğrenen ve sistem hızında ilerleyen farklı çoklu ortam sunum türlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Haziran 2012. Danışman: Yard. Doç. Dr. Adile Aşkım KURT
 20. Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik profilleri. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19 Nisan 2011. Danışman: Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Yukarı ↑

Yüksek Lisans Tez Komitesi Üyelikleri

 1. Polan, Ş. (2020). Durağan, animasyonlu ve etkileşimli kavram haritalarının çoklu ortamlardan öğrenmeye etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 30 Haziran 2020. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Onur DÖNMEZ
 2. Arslan, D. (2018). Ortaokul öğrencilerinde ASİS ile ölçülen zekâ ve mizah üretme yeteneği ilişkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 14 Ağustos 2018. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 3. Tokmak, F. (2016). Özel eğitim gruplamasının üstün yetenekli öğrencilerin akademik benlik algıları üzerindeki etkisi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 7 Haziran 2016. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 4. Ayvaz, Ü. (2014). Ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin genel matematik yeteneğindeki ve matematik yeteneğinin alt becerilerindeki cinsiyet farklılıkları üzerine bir araştırma: ÜYEP örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Mayıs 2014. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 5. Eker, A. (2013). Yaratıcı Zıt Düşünme (YAZID) Tekniği ‘nin 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düşünce eğitimi dersindeki sosyal geçerliğinin araştırılması. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 4 Eylül 2013. Danışman: Prof. Dr. Uğur SAK
 6. Bilgiç, C. (2013). İlköğretim branş öğretmenlerinin öğretim sürecinde çevrimiçi ders materyallerini kullanma durumlarını etkileyen faktörler. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 27 Mayıs 2013. Danışman: Yard. Doç. Dr. Özcan Özgür DURSUN
 7. Yılmaz, F. (2011). İlköğretimde dijital bölünme ve eğitsel sonuçları: Diyarbakır ili örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 20 Haziran 2011. Danışman: Yard. Doç. Dr. Ali ERSOY
 8. Şişman Uğur, S. (2010). Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin e-ders tasarımlarına ilişkin görüşleri: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları örneği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 23 Aralık 2010. Danışman: Yard. Doç. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Yukarı ↑